Công Ty TNHH Hải Hồng

Địa chỉ: Khu CN Tiên Phong, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội
Văn Phòng: 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 33991266
Email: info@vihamark.com.vn
Website: www.vihamark.com.vn