Lemos 24h Nha đam nước yến

Thành phần bao gồm: Tổ yến thiên nhiên, nha đam, nước tinh khiết, đường kính, nước, màu thực phẩm, caramen nhóm 1 (150a), chất bảo quản: axit benzoic (210), axit citric (330)

Category: